• Fii alături de Echipa Țării

Adresare către preşedinţii formațiunilor fotbalistice din R.Moldova

28 mai 2020 de Sandu Grecu

               Stimaţi Domni/Doamne

 

Pe parcursul acestei perioade dificile de pandemie și carantină FMF a depus și depune toate eforturile posibile pentru a identifica de comun cu autoritățile Statului soluții de depășire a crizei și de reluare a procesului de antrenament, eventual a începerii competițiilor oficiale de fotbal.

 

Astfel, autoritățile competente ale Statului solicită aprobarea unor instrucțiuni și asumarea unor angajamente din partea formațiunilor sportive pentru reluarea procesului de antrenament. În acest context, vă rugăm să estimați capacitatea instituției sportive conduse de Dumneavoastră de a îndeplini următoarele instrucțiuni:

 

1. Conducerea centrelor și terenurilor sportive va asigura:  

1.1. informarea antrenorilor și sportivilor privind recomandările autorității centrale de specialitate privind normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspândirii infecției COVID – 19, inclusiv și prevederile prezentei Instrucțiuni;

1.2. evaluarea și asigurarea funcționalității sistemelor de aerisire și ventilare, desfășurarea curățeniei generale și a dezinfecției tuturor încăperilor, înainte de redeschiderea instituțiilor sportive publice. Toate încăperile, inclusiv birourile angajaților, vestiarele, vor fi aerisite/ventilate permanent. Vestiarele și echipamentele sportive folosite în cadrul instruirii și antrenamentelor vor fi dezinfectate la finalizarea fiecărui antrenament;  

1.3. respectarea obligatorie a măsurilor de control și combatere a infecției COVID-19, stabilite de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică;

1.4. echiparea personalului angajat cu  mănuși, măști, dezinfectanți;

1.5. plasarea, la intrarea în instituția sportivă, a recipientelor cu dezinfectant pentru mâini, persoanele fiind obligate să își dezinfecteze mâinile;

1.6. afișarea, la intrarea în instituția sportivă, a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, numărul maxim de vizitatori care se pot afla concomitent în sală, păstrarea distanței fizice de cel puțin 1 metru.

 

2. Fiecare entitate sportivă va desemna o persoană responsabilă de organizarea, coordonarea și controlul aplicării prevederilor prezentei Instrucțiuni stabilite.

 

3. În cadrul fiecărei entități sportive:

1.1.  Va fi stabilită lista personalului a cărei prezență este obligatorie pentru pregătirea și derularea sesiunilor de antrenamente și a activităților sportive.  

1.2. Înainte de intrarea în cantonament, toate persoanele vor completa o declarație de asumare, pe propria răspundere, cu privire la respectarea regulilor prescrise și a instrucțiunilor de desfășurare a procesului de antrenament.

1.3.   Fiecare sportiv va folosi doar obiecte personale ( ex. prosop, sticlă de apă). Se interzice schimbul de obiecte personale.

1.4. Vor fi admise  doar persoane care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă. Orice simptom va fi  anunțat telefonic înainte ca persoana să ajungă la baza de antrenament.

1.5. Va fi asigurat triajul epidemiologic zilnic care va fi efectuat de medicul desemnat, cu includerea informației în fișe personale pentru sportivi și personal (temperatură, simptome de tuse, dureri în gât, dificultăți ale respirației ș.a.).

1.6. Testarea pentru COVID -19 a sportivilor și a membrilor personalului tehnic se va efectua în orice moment, la recomandarea medicului structurii sportive, pentru cazuri speciale/ simptomatice.

1.7. Se interzice accesul persoanelor care au peste 63 de ani precum și a persoanelor cu boli  cronice (boli respiratorii cronice, diabet, boli cardiovasculare ș.a.).

1.8. Se recomandă ca deplasarea către baza de antrenament să fie efectuată individual, cu mașină proprie sau cu mijloace de transport puse la dispoziție de structurile sportive. În cazul efectuării transportului organizat, vor fi respectate prevederile punctului 3 al Hotărîrii nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19 aplicate în activitatea transportului rutier de persoane.

1.9. Vor fi stabilite protocoale clare de curățenie și dezinfecție, atât pentru zonele și locațiile utilizate, cât și pentru obiectele și inventarul folosit. Toate echipamentele și spațiile utilizate vor fi curățate și dezinfectate după fiecare antrenament.

1.10. Va fi stabilit și respectat strict orarul antrenamentelor. Se va permite organizarea concomitentă a antrenamentelor doar în cazul disponibilității mai multor terenuri de antrenament.

1.11. Accesul grupurilor de sportivi în incinta arenei sportive se permite doar după efectuarea curățeniei/dezinfecției terenului sportiv.

1.12. În primele 2 săptămâni de antrenament, procesul de instruire și antrenament se va executa în proporție maximă de 70% din program, pentru a nu extenua starea fizică a sportivilor, a nu scădea imunitatea și pentru a reduce riscul de accidentări/traumatizări.

1.13. Accesul în cadrul entității va fi permis în funcție de capacitatea centrului/terenului sportiv, pentru a evita aglomerația, în baza programării prealabile, calculate astfel încât, între grupurile de utilizatori să fie suficient timp pentru efectuarea dezinfectării spațiului și suprafețelor de contact.

1.14. La accesul în centru/ teren, va fi completat tabelul nominal al sportivilor cu datele necesare evidenței epidemiologice.  

1.15. Accesul spectatorilor în centrele/terenurile sportive va fi interzis.

 

Vă rugăm să ne anunțați numele persoanei responsabile și să ne transmiteți declarația Dumneavoastră privind îndeplinirea instrucțiunilor de mai sus pentru a fi incluși în lista permisibilă întocmită de autoritățile Statului, care va permite reluarea procesul de antrenament.

 

Termenul limită de prezentare a informației solicitate este 28.05.2020, ora 17:00.

 

 Cu consideraţie,

            Nicolai Cebotari

           Secretar General FMF