• Поддержи национальную сборную

STAREA DE URGENŢĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ A FOST PRELUNGITĂ PÂNĂ LA 31 IULIE

10 iul 2020 de Sandu Grecu

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis astăzi prelungirea stării de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova pînă la data de 31 iulie 2020, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice.

 

Federația Moldovenească de Fotbal recomandă respectarea Regulilor Generale de prevenire a infecției COVID-19. 

De asemenea, FMF solicită tuturor formațiunile de fotbal afiliate, angrenate în competițiile organizate de FMF, să respecte cu strictețe Instrucțiunile de prevenire a COVID-19 în desfășurarea competițiilor de fotbal. 

 

Instrucțiune cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în desfășurarea competițiilor de fotbal

 

Pornind de la faptul că, prin Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020, Comisia Natională Extraordinară de Sănătate Publică a declarat stare de urgență în sănătate publică prin infecția COVID-19 pe întreg teritoriul Republicii Moldova în condițiile în care meciurile de fotbal prevăd aglomerări de persoane, iar o mare parte dintre ele pot reprezenta nemijlocit grupul cu risc major pentru infecția cu virusul SARS-COV-2, este extrem de important să fie respectate cu strictețe măsurile de sănătate publică în desfășurarea activităților de fotbal.

 

În acest context se solicită administrației si personalului să asigure următoarele cerințe igienice antiepidemice:

 

Conducerea centrelor terenurilor sportive va asigura:

1. informarea antrenorilor, sportivilor a persoanelor implicate în organizarea meciului privind recomandările autorității centrale de specialitate privind normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspîndirii infecției COVID—19, inclusiv prevederile prezentei Instrucțiuni;

2. evaluarea si asigurarea sistemelor de aerisire si ventilare, desfășurarea curățeniei generale, dezinfecției tuturor încăperilor înainte de redeschiderea instituțiilor sportive publice. Toate încăperile, inclusiv birourile angajaților, vestiarele, vor fi aerisite/ventilate permanent. Vestiarele echipamentele sportive folosite în cadrul instruirii antrenamentelor vor fi dezinfectate la finalizarea fiecărui antrenament;

3. respectarea obligatorie a măsurilor de control, combatere a infecției COVID19 stabilite de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică;

4. echiparea personalului angajat cu mănuși, măști, dezinfectanți;

5. plasarea la intrarea în instituția sportivă, a recipientelor cu dezinfectant pentru mîini, obligarea persoanelor să-și dezinfecteze mîinile;

6. plasarea la intrarea în instituția sportivă a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă la numărul maxim de vizitatori, care se pot afla concomitent în centrul sportiv, la păstrarea distanței fizice de cel puțin 1 metru.

 

Fiecare entitate sportivă va desemna o persoană responsabilă de organizarea, coordonarea și controlul aplicării prevederilor prezentei Instrucțiuni stabilite.

 

In cadrul fiecărei entități sportive:  

l. Va fi stabilită lista personalului echipei organizatoare. Prezența acestuia este obligatorie pentru organizarea, desfășurarea meciului (personal auxiliar).

2. Va fl stabilită lista reprezentanților securității publice, pompierilor, asistenței medicale, serviciilor mass-media, TV.

3. Înainte de intrare în entitatea sportivă, toate persoanele vor completa o declarație de asumare pe propria răspundere cu privire la respectarea regulilor stabilite.

4. Vor fi admise doar persoanele care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă. Orice simptom va fi anunțat telefonic înainte ca persoana să ajungă la entitatea sportivă.

5. Va fi asigurat triajul epidemiologic zilnic, care va fi efectuat de către persoana desemnată, cu includerea informației în fișe personale pentru sportive și personal (temperatură, simptome de tuse, dureri în gît, dificultăți ale respiratiei ș.a.)  

6. Se interzice accesul persoanelor care au peste 63 de ani, precum și al persoanelor cu boli cronice (boli respiratorii cronice, diabet, boli cardiovasculare ș.a.).

7. Se recomandă ca deplasarea către entitatea sportivă să fie efectuată individual,  cu mașina proprie sau cu mijloace de transport puse la dispoziție de structurile sportive implicate în competiții. În cazul efectuării transportului organizat, vor fi respectate prevederile punctului 3 din Hotărîrea nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19 aplicate în activitatea transportului rutier de persoane.  

8. Vor fi stabilite protocoale clare de curățenie și dezinfecție, atît pentru zonele și locațiile utilizate, cît și pentru obiectele și inventarul folosit. Toate echipamentele și spațiile utilizate vor fi curățate și dezinfectate înainte și după fiecare meci.

9. Accesul în incinta arenei sportive a echipelor și al oficialilor meciului se permite doar după efectuarea curățeniei/dezinfecției entității sportive.

10. Accesul spectatorilor în centrele/terenurile sportive va fi interzis,

 

Echipele de fotbal:

 

Accesul echipelor participante în incinta entității sportive se va face după cum urmează:

1. Echipa organizatoare —105 minute pînă la începerea meciului;  

2. Echipa-oaspete — 90 minute pînă la începerea meciului;

3. Oficialii meciului (arbitrii, observatorul, delegatul) — 120 de minute pînă la începerea meciului.

4. Jucătorii vor veni la stadion cu echipamentul necesar pentru joc în propriile genți, acesta fiind distribuit de către responsabilul de echipament al echipei înainte de deplasarea spre stadion. Prin exceptie, dacă clubul consideră necesar, magazinerul/responsabilul de echipament poate pregăti echipamentul jucătorilor în vestiarele stadionului, cu condiția ca acesta să părăsească vestiarul cu două ore înaintea sosirii echipei sale la stadion, pentru ca spațiul să fie igienizat și aerisit.

5. Se recomandă ca acolo unde există posibilitatea de folosire a unor spații libere adiacente ca vestiare suplimentare, acestea sa fie utilizate de jucătorii de rezervă. Dacă acest lucru nu este posibil, jucătorii de rezervă vor merge direct pe suprafața de joc sau la propriile bănci de rezerve, unde vor sta pînă la ieșirea jucătorilor titulari la „încălzire" (după aceasta vor putea merge la vestiar pentru a se echipa).

6. Jucătorii celor două echipe nu vor ieși în același timp la „încălzire", se recomandă ieșirea acestora la o diferență de cîteva minute, la fel ca întoarcerea la vestiar de pe teren după încălzire. Este interzisă staționarea sau încălzirea preliminară a jucătorilor în spațiile interioare/holuri de acces limitrofe vestiarelor.

7. Dispunerea materialelor sportive pe terenul de joc pentru încălzirea jucătorilor va fi făcută astfel încît să se respecte distanța de minimum 2 metri dintre jucători. De asemenea, mingile folosite atît la încălzire, cît și la joc vor fi dezinfectate.

8. Nu sunt recomandate ședințele tehnico-tactice în vestiar. Este de preferat ca acestea să se desfășoare înaintea sosirii la stadion, în spații deschise (aer liber) sau în săli/incinte unde se poate păstra distanța de 2 metri între participanți.

9. Fiecare sportiv va folosi doar obiecte personale (ex. prosop). Se interzice schimbul de obiecte personale.

10. Este obligatoriu ca băuturile folosite de către jucători, staff etc. să se afle in sticle personalizate.

11. Intrarea pe teren a echipelor nu se va face simultan, ci cu distanțare temporală, se va face fără copii însoțitori (copii escortă) si fără mascote. Nu se vor face poze de grup la centrul terenului.

12. Se va evita ceremonia salutului prin strîngere de mînă la începutul jocului.

13. Distanța dintre persoanele de pe banca tehnică trebuie constant menținută. Aceasta va putea fi făcută prin adăugarea lîngă banca tehnică, dacă este nevoie, a mai multor scaune așezate la distanța recomandată.

14. Atît stafful tehnic, medical, cât și jucătorii de rezervă vor purta măști pe toată durata jocului (prin excepție, antrenorul delegat să ofere indicații tehnice poate să nu poarte mască).

15. leșirea de pe teren prin tunelul de acces a jucătorilor și staffurilor celor două echipe nu se va face simultan, ci cu distanțare temporală.

16. La sfîrșitul jocului, folosirea dușurilor se va face numai respectînd o distanță de 1 metru între persoane.

17. Sedința organizatorică înainte de meci va fi organizată pe suprafața de joc (teren).