• Fii alături de Echipa Țării

În atenția profesorilor-antrenori de copii și juniori!

07 ian 2023 de Reporter FMF

Federația Moldovenească de Fotbal informează profesorii-antrenori de copii și juniori că, în conformitate cu ”Regulamentul cu privire la modul de calcul şi de plată a premiilor anuale profesorilor-antrenori de copii și juniori pentru pregătirea jucătorilor din loturile naționale ale Republicii Moldova (U-17, U-19, U- 21 și Echipa Națională), inclusiv cele feminine”, a demarat procesul de colectare a dosarelor candidaților care în anul 2022 cad sub incidența Regulamentului menționat.

 

Vă reamintim că dosarul complet urmează să fie prezentat până la data de 15 februarie 2023. Vă rugăm sa transmiteți setul de documente prin scrisoare recomandată în adresa Federației Moldovenești de Fotbal (str. Tricolorului 39, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2012, domnului Sorin Mihail) sau în adresa Oficiilor Regionale de Dezvoltare ale FMF.

 

Orice informație referitor la subiect o puteți obține de la persoana de contact: Sorin Mihail; e-mail: sorin.mihail@fmf.md; mobil: 068009989.

 

Regulamentul poate fi găsit pe pagina web a FMF.

 

Cererea poate fi găsită AICI.


Lista fotbaliștilor și fotbalistelor echipelor naționale ale Moldovei vezi AICI.


 

Федерация Футбола Молдовы информирует тренеров-преподавателей о том, что согласно «Положению о порядке исчисления и выплаты годовых премий детским и юношеским тренерам-преподавателям, подготовивших игроков сборных Республики Молдова (U-17, U-19, U-21 и Национальная сборная), в том числе женских», начался процесс по сбору документов от кандидатов, которые в 2022 году попадают под действие указанного Положения.

 

Напоминаем, что полный пакет документов должен быть представлен до 15 февраля 2023 года. Настоятельно просим отправить все необходимые документы заказным письмом в адрес Федерации Футбола Молдовы (ул. Триколорулуй 39, мун. Кишинэу, Республика Молдова, MD-2012, г-ну Сорину Михаил) или в адрес Региональных Офисов Развития ФФМ.

 

Любую информацию можно получить у контактного лица: Сорин Михаил; электронный адрес: sorin.mihail@fmf.md; мобильный: 068009989.

 

Положение можно найти на веб-сайте ФФМ.

 

Заявление можно найти по данной ссылке.

Список игроков сборных Молдовы здесь.

DOCUMENTE ANEXATE

REGULAMENT CU PRIVIRE LA MODUL DE CALCUL ŞI DE PLATĂ A PREMIILOR ANUALE PROFESORILOR-ANTRENORI DE COPII ȘI JUNIORI PENTRU PREGĂTIREA JUCĂTORILOR DIN LOTURILE NAȚIONALE