• Fii alături de Echipa Țării

Masculin (Competiții)

Deciziile Comitetelor de Competiții și de Urgență FMF, referitoare la Cupa Federației

03 mar 2020 de Sandu Grecu

Comitetul de Competiții al FMF, convocat în ședință în următoarea componență: Ghenadie Lîsîi, președinte, Alina Capațîna, secretar, Igor Chirmici, Anatolie Ostap, Igor Soltanici – membri, examinând în ședință cu privire la:
 

1. Raportul oficialilor din cadrul meciului FC ZIMBRU – FC SHERIFF, din data de 29.02.2020 (Turneul ”Cupa Federației”, Ediția 2020, etapa a V-a).

A  C O N S T A T A T:
 

1. Examinând raportul de joc al meciului FC ZIMBRU – FC SHERIFF, din data de 29.02.2020 (Turneul ”Cupa Federației”, Ediția 2020, etapa a V-a), s-a constatat că meciul sus-menționat, nu s-a disputat din motivul că echipa gazdă FC ZIMBRU, nu s-a prezentat în terenul de joc.

 

În temeiul art.8 al «Regulamentului Cupei Federației, Ediția 2020», Comitetul de Competiții al F.M.F.,
 

D E C I D E:
 

1.1. A acorda înfrângere tehnică (0-3) echipei FC ZIMBRU, în cadrul meciului FC ZIMBRU – FC SHERIFF, programat pentru data de 29.02.2020 (Turneul ”Cupa Federației”, Ediția 2020, etapa a V-a).
1.2. A acorda victorie tehnică (3-0) echipei FC SHERIFF, în cadrul meciului FC ZIMBRU – FC SHERIFF, programat pentru data de 29.02.2020 (Turneul ”Cupa Federației”, Ediția 2020, etapa a V-a).
1.3. A exclude echipa FC ZIMBRU, din cadrul turneului ”Cupa Federației”, Ediția 2020, conform prevederilor art.8 al Regulamentului Cupei Federației, Ediția 2020.
1.4. A sesiza Comitetul Executiv al FMF privind adoptarea acțiunilor suplimentare, în legătură cu încălcarea gravă a Statutului FMF de către FC ZIMBRU.

CONFORM ART. 122 «COD DISCIPLINAR», PREZENTA DECIZIE ESTE DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ.

 

Astăzi, la Casa Fotbalului a avut loc ședința Comitetului de Urgență al FMF, cu participarea membrilor Mihai Anghel (vicepreședinte), Gheorghe Cîrlan, Anatol Teslev și Veaceslav Maximov. În procesul verbal Nr: 116 este consemnat:

 

O R D I N E A  D E  Z I  :

 

Cu privire la  Turneul  Cupa  Federației.

 

Examinând informația prezentată de dl. Soltanici Petru, director competiții FMF,  în contextul excluderii din competiție a echipei FC Zimbru (Hotărârea Comitetului de Competiții nr.1/2020 din 02.03.2020) , Comitetul de Urgență al FMF,

 

HOTĂRĂŞTE:

1. A păstra rezultatele meciurilor disputate în grupa A, grupa B.
2. A stabili clasamentele finale în grupa A, grupa B.

3. A stabili prin tragere la sorți echipele gazdă ale meciurilor din etapa finală.
4. Departamentul de Competiții al FMF va fi responsabil de îndeplinirea prezentei hotărâri.